• 980000

 • DE0009800003

 • Aachener Grund-Fonds Nr.1

  Auflagedatum: 15.5.1974

  Auflageland: DEU

  WKN: 980000

  ISIN: DE0009800003

  Gesellschaft: AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

 • AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

 • A1H9HS

 • DE000A1H9HS4

 • Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds

  Auflagedatum: 30.6.2011

  Auflageland: DEU

  WKN: A1H9HS

  ISIN: DE000A1H9HS4

  Gesellschaft: AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

 • AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

 • A1JYUJ

 • LU0886779783

 • Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund G - 2 Acc

  Auflagedatum: 4.3.2013

  Auflageland: LUX

  WKN: A1JYUJ

  ISIN: LU0886779783

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A2JEUE

 • LU1760136645

 • Aberdeen Global - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc Hedged EUR

  Auflagedatum: 22.3.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2JEUE

  ISIN: LU1760136645

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A14NS2

 • LU1130125799

 • ABERDEEN STANDARD SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY -I Acc USD

  Auflagedatum: 16.3.2015

  Auflageland: LUX

  WKN: A14NS2

  ISIN: LU1130125799

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A14RUZ

 • LU1124234862

 • Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A - 1 Dist

  Auflagedatum: 1.6.2015

  Auflageland: LUX

  WKN: A14RUZ

  ISIN: LU1124234862

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A2JDBF

 • LU1760136058

 • Aberdeen Global - Australian Dollar Government Bond Fund A QInc AUD

  Auflagedatum: 23.3.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2JDBF

  ISIN: LU1760136058

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A2JDBG

 • LU1760136132

 • Aberdeen Global - Australian Dollar Government Bond Fund A Acc AUD

  Auflagedatum: 23.3.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2JDBG

  ISIN: LU1760136132

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A2JEUH

 • LU1760136991

 • Aberdeen Global - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Acc USD

  Auflagedatum: 23.3.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2JEUH

  ISIN: LU1760136991

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1CY9E

 • LU0505665959

 • Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2

  Auflagedatum: 26.7.2010

  Auflageland: LUX

  WKN: A1CY9E

  ISIN: LU0505665959

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1CY89

 • LU0505785344

 • Aberdeen Global - Russian Equity Fund I2

  Auflagedatum: 26.7.2010

  Auflageland: LUX

  WKN: A1CY89

  ISIN: LU0505785344

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1CY8V

 • LU0505785260

 • Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2

  Auflagedatum: 26.7.2010

  Auflageland: LUX

  WKN: A1CY8V

  ISIN: LU0505785260

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1CY71

 • LU0505664713

 • Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2

  Auflagedatum: 26.7.2010

  Auflageland: LUX

  WKN: A1CY71

  ISIN: LU0505664713

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1CY8X

 • LU0505785005

 • Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2

  Auflagedatum: 26.7.2010

  Auflageland: LUX

  WKN: A1CY8X

  ISIN: LU0505785005

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1JFG3

 • LU0566480033

 • Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A1

  Auflagedatum: 7.3.2011

  Auflageland: LUX

  WKN: A1JFG3

  ISIN: LU0566480033

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1JFG4

 • LU0566480116

 • Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2

  Auflagedatum: 7.3.2011

  Auflageland: LUX

  WKN: A1JFG4

  ISIN: LU0566480116

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1XEC0

 • LU1003376065

 • Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD

  Auflagedatum: 8.1.2014

  Auflageland: LUX

  WKN: A1XEC0

  ISIN: LU1003376065

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A0HL3T

 • LU0231479477

 • Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund I1

  Auflagedatum: 6.1.2014

  Auflageland: LUX

  WKN: A0HL3T

  ISIN: LU0231479477

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1J6GA

 • LU0837972826

 • Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund X2

  Auflagedatum: 3.12.2012

  Auflageland: LUX

  WKN: A1J6GA

  ISIN: LU0837972826

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

 • A1C179

 • LU0510758203

 • Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 (CHF)

  Auflagedatum: 7.6.2010

  Auflageland: LUX

  WKN: A1C179

  ISIN: LU0510758203

  Gesellschaft: Aberdeen Global Services S.A.

 • Aberdeen Global Services S.A.

Combined Shape Created with Sketch.