• A2QDSC

 • DE000A2QDSC2

 • AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA

  Auflagedatum: 10.5.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QDSC

  ISIN: DE000A2QDSC2

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2PYPW

 • DE000A2PYPW4

 • Aramea Balanced Convertible S

  Auflagedatum: 13.5.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PYPW

  ISIN: DE000A2PYPW4

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A1111G

 • DE000A1111G8

 • Aristoteles Fonds - Anteilklasse I

  Auflagedatum: 1.10.2014

  Auflageland: DEU

  WKN: A1111G

  ISIN: DE000A1111G8

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A111ZD

 • DE000A111ZD6

 • AES Strategie Defensiv

  Auflagedatum: 3.11.2014

  Auflageland: DEU

  WKN: A111ZD

  ISIN: DE000A111ZD6

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2ARN9

 • DE000A2ARN97

 • Aristoteles Fonds - Anteilklasse R

  Auflagedatum: 1.11.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: A2ARN9

  ISIN: DE000A2ARN97

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A0JEPH

 • DE000A0JEPH4

 • AVBV-Fonds

  Auflagedatum: 27.7.2006

  Auflageland: DEU

  WKN: A0JEPH

  ISIN: DE000A0JEPH4

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A141V7

 • DE000A141V76

 • Aramea Global Convertible PBVV

  Auflagedatum: 25.1.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: A141V7

  ISIN: DE000A141V76

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2N82D

 • DE000A2N82D1

 • avant-garde capital Opportunities Fund S

  Auflagedatum: 1.7.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2N82D

  ISIN: DE000A2N82D1

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2PYPL

 • DE000A2PYPL7

 • Assella Alpha Family I

  Auflagedatum: 28.5.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PYPL

  ISIN: DE000A2PYPL7

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A14UWX

 • DE000A14UWX0

 • Aramea Global Convertible A

  Auflagedatum: 4.1.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: A14UWX

  ISIN: DE000A14UWX0

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2QAYF

 • DE000A2QAYF9

 • ARAMEA TANGO #1 R

  Auflagedatum: 16.11.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QAYF

  ISIN: DE000A2QAYF9

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A3CNGC

 • DE000A3CNGC4

 • Aramea Rendite Global Nachhaltig S

  Auflagedatum: 1.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3CNGC

  ISIN: DE000A3CNGC4

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2PX1R

 • DE000A2PX1R9

 • AW Strategie Global Ausgewogen

  Auflagedatum: 4.1.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PX1R

  ISIN: DE000A2PX1R9

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A14UWW

 • DE000A14UWW2

 • apano Global Systematik R

  Auflagedatum: 30.12.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: A14UWW

  ISIN: DE000A14UWW2

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2QAYE

 • DE000A2QAYE2

 • ARAMEA TANGO #1 I

  Auflagedatum: 16.11.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QAYE

  ISIN: DE000A2QAYE2

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2QAYG

 • DE000A2QAYG7

 • ARAMEA TANGO #1 S

  Auflagedatum: 16.11.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QAYG

  ISIN: DE000A2QAYG7

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2QJLD

 • DE000A2QJLD2

 • Aaapollo 11 Global A

  Auflagedatum: 1.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QJLD

  ISIN: DE000A2QJLD2

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2QJLE

 • DE000A2QJLE0

 • Aaapollo 11 Global V

  Auflagedatum: 1.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QJLE

  ISIN: DE000A2QJLE0

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A3CNGA

 • DE000A3CNGA8

 • Aramea Rendite Global Nachhaltig I

  Auflagedatum: 1.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3CNGA

  ISIN: DE000A3CNGA8

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A3CNGB

 • DE000A3CNGB6

 • Aramea Rendite Global Nachhaltig R

  Auflagedatum: 1.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3CNGB

  ISIN: DE000A3CNGB6

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Combined Shape Created with Sketch.