• A0JELL

 • DE000A0JELL5

 • FIVV-MIC-Mandat-China

  Auflagedatum: 1.8.2006

  Auflageland: DEU

  WKN: A0JELL

  ISIN: DE000A0JELL5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS25

 • DE000A2PS253

 • FIVV-MIC-Mandat-Defensiv

  Auflagedatum: 1.4.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PS25

  ISIN: DE000A2PS253

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • 979086

 • DE0009790865

 • FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

  Auflagedatum: 4.10.2000

  Auflageland: DEU

  WKN: 979086

  ISIN: DE0009790865

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NAAE

 • DE000A0NAAE3

 • FIVV-MIC-Mandat-Rendite

  Auflagedatum: 2.6.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NAAE

  ISIN: DE000A0NAAE3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NAAA

 • DE000A0NAAA1

 • FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

  Auflagedatum: 10.4.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NAAA

  ISIN: DE000A0NAAA1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NAAF

 • DE000A0NAAF0

 • FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

  Auflagedatum: 2.6.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NAAF

  ISIN: DE000A0NAAF0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QA0X

 • LU2212481985

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities - X

  Auflagedatum: 31.8.2020

  Auflageland: LUX

  WKN: A2QA0X

  ISIN: LU2212481985

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2QAFH

 • LU2212482017

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities - XT

  Auflagedatum: 31.8.2020

  Auflageland: LUX

  WKN: A2QAFH

  ISIN: LU2212482017

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A14UL7

 • LU1245471724

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF - IT

  Auflagedatum: 15.7.2015

  Auflageland: LUX

  WKN: A14UL7

  ISIN: LU1245471724

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2QQ1C

 • LU2312730182

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-H

  Auflagedatum: 15.3.2021

  Auflageland: LUX

  WKN: A2QQ1C

  ISIN: LU2312730182

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2P8JS

 • LU2206381621

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-RT

  Auflagedatum: 22.7.2020

  Auflageland: LUX

  WKN: A2P8JS

  ISIN: LU2206381621

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2PPDQ

 • LU2035371660

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities GBP-IT

  Auflagedatum: 1.10.2019

  Auflageland: LUX

  WKN: A2PPDQ

  ISIN: LU2035371660

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A0RCKM

 • LU0399027886

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities I

  Auflagedatum: 18.12.2008

  Auflageland: LUX

  WKN: A0RCKM

  ISIN: LU0399027886

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2AQKH

 • LU1481584016

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

  Auflagedatum: 13.10.2016

  Auflageland: LUX

  WKN: A2AQKH

  ISIN: LU1481584016

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2QQ1D

 • LU2312730265

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities Q

  Auflagedatum: 15.3.2021

  Auflageland: LUX

  WKN: A2QQ1D

  ISIN: LU2312730265

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A3CV8E

 • LU2369862177

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities QT

  Auflagedatum: 1.10.2021

  Auflageland: LUX

  WKN: A3CV8E

  ISIN: LU2369862177

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A0RCKL

 • LU0399027613

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

  Auflagedatum: 18.12.2008

  Auflageland: LUX

  WKN: A0RCKL

  ISIN: LU0399027613

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2AQKG

 • LU1481583711

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

  Auflagedatum: 13.10.2016

  Auflageland: LUX

  WKN: A2AQKG

  ISIN: LU1481583711

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2PPDR

 • LU2035372049

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-IT

  Auflagedatum: 21.8.2019

  Auflageland: LUX

  WKN: A2PPDR

  ISIN: LU2035372049

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

 • A2P8KN

 • LU2206381894

 • Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD_RT

  Auflagedatum: 22.7.2020

  Auflageland: LUX

  WKN: A2P8KN

  ISIN: LU2206381894

  Gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

 • Flossbach von Storch Invest S.A.

Combined Shape Created with Sketch.