• NZ0361

 • IE000VQEL308

 • Metzler Long/Short Volatility X Class

  Auflagedatum: 1.11.2022

  Auflageland: IRL

  WKN: NZ0361

  ISIN: IE000VQEL308

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • 987737

 • IE0003722596

 • Metzler NEXT Portfolio / Class A

  Auflagedatum: 2.1.1998

  Auflageland: IRL

  WKN: 987737

  ISIN: IE0003722596

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • A2H50F

 • IE00BF2FJJ98

 • Metzler NEXT Portfolio / Class B

  Auflagedatum: 18.1.2018

  Auflageland: IRL

  WKN: A2H50F

  ISIN: IE00BF2FJJ98

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • A14V5M

 • IE00BYY02F28

 • Metzler Sovereign Select LCR Sustainability B

  Auflagedatum: 24.8.2015

  Auflageland: IRL

  WKN: A14V5M

  ISIN: IE00BYY02F28

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • A2H8XK

 • IE00BFNQ8M76

 • Metzler Sovereign Select LCR Sustainability BN

  Auflagedatum: 18.1.2018

  Auflageland: IRL

  WKN: A2H8XK

  ISIN: IE00BFNQ8M76

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • A14V5N

 • IE00BYY02G35

 • Metzler Sovereign Select LCR Sustainability X

  Auflagedatum: 18.1.2018

  Auflageland: IRL

  WKN: A14V5N

  ISIN: IE00BYY02G35

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • A1J1NS

 • IE00B8KKF339

 • Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

  Auflagedatum: 1.10.2012

  Auflageland: IRL

  WKN: A1J1NS

  ISIN: IE00B8KKF339

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • A111Q4

 • IE00BLG2YC63

 • Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

  Auflagedatum: 2.5.2014

  Auflageland: IRL

  WKN: A111Q4

  ISIN: IE00BLG2YC63

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • A111Q5

 • IE00BLG2YD70

 • Metzler Wertsicherungsfonds 98

  Auflagedatum: 2.5.2014

  Auflageland: IRL

  WKN: A111Q5

  ISIN: IE00BLG2YD70

  Gesellschaft: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

 • A3C916

 • DE000A3C9168

 • Maneris Select UI AK I

  Auflagedatum: 1.3.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C916

  ISIN: DE000A3C9168

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMT1

 • DE000A2DMT10

 • Maneris Select UI AK R

  Auflagedatum: 24.4.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMT1

  ISIN: DE000A2DMT10

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMT5

 • DE000A2DMT51

 • Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse I

  Auflagedatum: 10.5.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMT5

  ISIN: DE000A2DMT51

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMT4

 • DE000A2DMT44

 • Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R

  Auflagedatum: 20.7.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMT4

  ISIN: DE000A2DMT44

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZH

 • DE000A0NFZH2

 • MasterFonds-VV Ausgewogen

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZH

  ISIN: DE000A0NFZH2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZJ

 • DE000A0NFZJ8

 • MasterFonds-VV Ertrag

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZJ

  ISIN: DE000A0NFZJ8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZG

 • DE000A0NFZG4

 • MasterFonds-VV Wachstum

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZG

  ISIN: DE000A0NFZG4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0Q4G3

 • DE000A0Q4G39

 • MC1 Universal Anteilklasse R

  Auflagedatum: 1.8.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q4G3

  ISIN: DE000A0Q4G39

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2ADXC

 • DE000A2ADXC6

 • Mehrwertphasen Balance UI AK PT

  Auflagedatum: 17.5.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: A2ADXC

  ISIN: DE000A2ADXC6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QCX6

 • DE000A2QCX60

 • Mehrwertphasen Balance UI AK RA

  Auflagedatum: 15.12.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QCX6

  ISIN: DE000A2QCX60

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2JF7J

 • DE000A2JF7J3

 • Mehrwertphasen Balance UI Anteilklasse IA

  Auflagedatum: 18.5.2018

  Auflageland: DEU

  WKN: A2JF7J

  ISIN: DE000A2JF7J3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.