• A3C916

 • DE000A3C9168

 • Maneris Select UI AK I

  Auflagedatum: 1.3.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C916

  ISIN: DE000A3C9168

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1XDZD

 • DE000A1XDZD3

 • MFI Rendite Plus UI

  Auflagedatum: 20.5.2014

  Auflageland: DEU

  WKN: A1XDZD

  ISIN: DE000A1XDZD3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2ADXC

 • DE000A2ADXC6

 • Mehrwertphasen Balance UI AK PT

  Auflagedatum: 17.5.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: A2ADXC

  ISIN: DE000A2ADXC6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1CZUB

 • DE000A1CZUB5

 • MellowFund Bond Select

  Auflagedatum: 1.7.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A1CZUB

  ISIN: DE000A1CZUB5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1CZUC

 • DE000A1CZUC3

 • MellowFund Global Equity

  Auflagedatum: 1.7.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A1CZUC

  ISIN: DE000A1CZUC3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMT4

 • DE000A2DMT44

 • Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R

  Auflagedatum: 20.7.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMT4

  ISIN: DE000A2DMT44

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZH

 • DE000A0NFZH2

 • MasterFonds-VV Ausgewogen

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZH

  ISIN: DE000A0NFZH2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZJ

 • DE000A0NFZJ8

 • MasterFonds-VV Ertrag

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZJ

  ISIN: DE000A0NFZJ8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZG

 • DE000A0NFZG4

 • MasterFonds-VV Wachstum

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZG

  ISIN: DE000A0NFZG4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0M7WM

 • DE000A0M7WM4

 • Multi Asset Value Invest

  Auflagedatum: 10.12.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0M7WM

  ISIN: DE000A0M7WM4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMT1

 • DE000A2DMT10

 • Maneris Select UI AK R

  Auflagedatum: 24.4.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMT1

  ISIN: DE000A2DMT10

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0Q4G3

 • DE000A0Q4G39

 • MC1 Universal Anteilklasse R

  Auflagedatum: 1.8.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q4G3

  ISIN: DE000A0Q4G39

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0RKY4

 • DE000A0RKY45

 • Multi Asset Comfort

  Auflagedatum: 16.12.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0RKY4

  ISIN: DE000A0RKY45

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QCX6

 • DE000A2QCX60

 • Mehrwertphasen Balance UI AK RA

  Auflagedatum: 15.12.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QCX6

  ISIN: DE000A2QCX60

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A144GD

 • LU1326531784

 • MYRA US Equity Fund AK R EUR

  Auflagedatum: 9.12.2015

  Auflageland: LUX

  WKN: A144GD

  ISIN: LU1326531784

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2H6RB

 • LU1321539493

 • Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities A EUR

  Auflagedatum: 23.2.2018

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2H6RB

  ISIN: LU1321539493

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2ALUP

 • LU1432736525

 • MYRA US Equity Fund AK R USD

  Auflagedatum: 8.8.2016

  Auflageland: LUX

  WKN: A2ALUP

  ISIN: LU1432736525

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2PYJM

 • LU2107333531

 • Maj Invest Funds-M.I. Global Value Equities Y GBP

  Auflagedatum: 4.6.2020

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2PYJM

  ISIN: LU2107333531

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2PKTE

 • LU1321540079

 • Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities I GBP

  Auflagedatum: 9.7.2019

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2PKTE

  ISIN: LU1321540079

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A12FMS

 • LU0976026038

 • Maj Invest Fonds - Maj Invest Global Value Equities A USD

  Auflagedatum: 1.12.2014

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A12FMS

  ISIN: LU0976026038

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Combined Shape Created with Sketch.