• A3DQ21

 • DE000A3DQ210

 • FINLIUM Ambition - R

  Auflagedatum: 30.11.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ21

  ISIN: DE000A3DQ210

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DQ20

 • DE000A3DQ202

 • FINLIUM Ambition - S

  Auflagedatum: 30.11.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ20

  ISIN: DE000A3DQ202

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CL

 • DE000A3C5CL1

 • Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A

  Auflagedatum: 24.6.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CL

  ISIN: DE000A3C5CL1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91H

 • DE000A3C91H4

 • Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C

  Auflagedatum: 18.1.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C91H

  ISIN: DE000A3C91H4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CM

 • DE000A3C5CM9

 • Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I1

  Auflagedatum: 18.1.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CM

  ISIN: DE000A3C5CM9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CN

 • DE000A3C5CN7

 • Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse I2

  Auflagedatum: 18.1.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CN

  ISIN: DE000A3C5CN7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3D05Z

 • DE000A3D05Z4

 • Finreon SGKB Carbon Focus Anteilklasse AC

  Auflagedatum: 22.2.2023

  Auflageland: DEU

  WKN: A3D05Z

  ISIN: DE000A3D05Z4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DQ15

 • DE000A3DQ152

 • Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK I

  Auflagedatum: 10.2.2023

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ15

  ISIN: DE000A3DQ152

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DQ19

 • DE000A3DQ194

 • Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK K

  Auflagedatum: 29.9.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ19

  ISIN: DE000A3DQ194

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DQ2B

 • DE000A3DQ2B3

 • Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHC

  Auflagedatum: 29.9.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ2B

  ISIN: DE000A3DQ2B3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DQ2A

 • DE000A3DQ2A5

 • Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG AK KHE

  Auflagedatum: 29.9.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ2A

  ISIN: DE000A3DQ2A5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0JELL

 • DE000A0JELL5

 • FIVV-MIC-Mandat-China

  Auflagedatum: 1.8.2006

  Auflageland: DEU

  WKN: A0JELL

  ISIN: DE000A0JELL5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS25

 • DE000A2PS253

 • FIVV-MIC-Mandat-Defensiv

  Auflagedatum: 1.4.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PS25

  ISIN: DE000A2PS253

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • 979086

 • DE0009790865

 • FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

  Auflagedatum: 4.10.2000

  Auflageland: DEU

  WKN: 979086

  ISIN: DE0009790865

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NAAE

 • DE000A0NAAE3

 • FIVV-MIC-Mandat-Rendite

  Auflagedatum: 2.6.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NAAE

  ISIN: DE000A0NAAE3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NAAA

 • DE000A0NAAA1

 • FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

  Auflagedatum: 10.4.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NAAA

  ISIN: DE000A0NAAA1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NAAF

 • DE000A0NAAF0

 • FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

  Auflagedatum: 2.6.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NAAF

  ISIN: DE000A0NAAF0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1JZLG

 • DE000A1JZLG8

 • FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse A

  Auflagedatum: 2.10.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JZLG

  ISIN: DE000A1JZLG8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2H5XD

 • DE000A2H5XD0

 • FO Vermögensverwalterfonds Anteilklasse I

  Auflagedatum: 14.12.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2H5XD

  ISIN: DE000A2H5XD0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • 802356

 • DE0008023565

 • Fonds für Stiftungen Invesco

  Auflagedatum: 17.2.2003

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: 802356

  ISIN: DE0008023565

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.