• A1JZLC

 • DE000A1JZLC7

 • apo VV Renten - Privat

  Auflagedatum: 18.2.2013

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JZLC

  ISIN: DE000A1JZLC7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSF6

 • DE000A2QSF64

 • Aquantum Active Range Institutional (I)

  Auflagedatum: 1.7.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSF6

  ISIN: DE000A2QSF64

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSF5

 • DE000A2QSF56

 • Aquantum Active Range Retail (R)

  Auflagedatum: 1.7.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSF5

  ISIN: DE000A2QSF56

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSF4

 • DE000A2QSF49

 • Aquantum Active Range Seed (S)

  Auflagedatum: 1.7.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSF4

  ISIN: DE000A2QSF49

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CG

 • DE000A3C5CG1

 • ART AI EURO Balanced - AK CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CG

  ISIN: DE000A3C5CG1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXJ

 • DE000A2PMXJ0

 • ART AI EURO Balanced - AK I

  Auflagedatum: 1.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXJ

  ISIN: DE000A2PMXJ0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXK

 • DE000A2PMXK8

 • ART AI EURO Balanced - AK R

  Auflagedatum: 1.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXK

  ISIN: DE000A2PMXK8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6X

 • DE000A2PB6X2

 • ART AI Europe - Market Neutral AK I

  Auflagedatum: 17.7.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6X

  ISIN: DE000A2PB6X2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6Y

 • DE000A2PB6Y0

 • ART AI Europe - Market Neutral AK R

  Auflagedatum: 23.7.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6Y

  ISIN: DE000A2PB6Y0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6S

 • DE000A2PB6S2

 • ART AI US Balanced AK I

  Auflagedatum: 1.5.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6S

  ISIN: DE000A2PB6S2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6T

 • DE000A2PB6T0

 • ART AI US Balanced AK R

  Auflagedatum: 1.5.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6T

  ISIN: DE000A2PB6T0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMT9

 • DE000A2DMT93

 • ART Alpha Opportunities UI - Anteilklasse I

  Auflagedatum: 1.6.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMT9

  ISIN: DE000A2DMT93

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMUA

 • DE000A2DMUA1

 • ART Alpha Opportunities UI - Anteilklasse R

  Auflagedatum: 1.6.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMUA

  ISIN: DE000A2DMUA1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0U6

 • DE000A2P0U66

 • ART Global Macro - Anteilklasse I

  Auflagedatum: 14.8.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0U6

  ISIN: DE000A2P0U66

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CF

 • DE000A3C5CF3

 • ART Global Macro Anteilklasse CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CF

  ISIN: DE000A3C5CF3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DHUF

 • DE000A2DHUF0

 • ART Metzler FX Protected Carry AK I

  Auflagedatum: 10.3.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DHUF

  ISIN: DE000A2DHUF0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXP

 • DE000A2PMXP7

 • ART Metzler FX Protected Carry AK I plus

  Auflagedatum: 30.9.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXP

  ISIN: DE000A2PMXP7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DTNJ

 • DE000A2DTNJ2

 • ART Top 50 Convertibles UI Anteilklasse I

  Auflagedatum: 6.11.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DTNJ

  ISIN: DE000A2DTNJ2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSG2

 • DE000A2QSG22

 • ART Top 50 Convertibles UI Anteilklasse I S

  Auflagedatum: 1.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSG2

  ISIN: DE000A2QSG22

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DTNK

 • DE000A2DTNK0

 • ART Top 50 Convertibles UI Anteilklasse I T

  Auflagedatum: 6.11.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DTNK

  ISIN: DE000A2DTNK0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.