• A2N44H

 • DE000A2N44H2

 • Deka-PB ManagerMandat offensiv

  Auflagedatum: 1.4.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2N44H

  ISIN: DE000A2N44H2

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK2J8Q

 • DE000DK2J8Q5

 • Deka-Multimanager ausgewogen CF

  Auflagedatum: 25.11.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: DK2J8Q

  ISIN: DE000DK2J8Q5

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK2CFP

 • DE000DK2CFP1

 • Deka-BasisAnlage A20

  Auflagedatum: 27.4.2012

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: DK2CFP

  ISIN: DE000DK2CFP1

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK2CFT

 • DE000DK2CFT3

 • Deka-BasisAnlage A100

  Auflagedatum: 27.4.2012

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: DK2CFT

  ISIN: DE000DK2CFT3

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK2CFR

 • DE000DK2CFR7

 • Deka-BasisAnlage A60

  Auflagedatum: 27.4.2012

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: DK2CFR

  ISIN: DE000DK2CFR7

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK2CFQ

 • DE000DK2CFQ9

 • Deka-BasisAnlage A40

  Auflagedatum: 27.4.2012

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: DK2CFQ

  ISIN: DE000DK2CFQ9

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK0LPS

 • DE000DK0LPS9

 • Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025

  Auflagedatum: 1.6.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: DK0LPS

  ISIN: DE000DK0LPS9

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK0LPA

 • DE000DK0LPA7

 • Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect offensiv

  Auflagedatum: 6.1.2021

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: DK0LPA

  ISIN: DE000DK0LPA7

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK2D9U

 • DE000DK2D9U1

 • Deka-PB Multimanager ausgewogen

  Auflagedatum: 22.11.2013

  Auflageland: DEU

  WKN: DK2D9U

  ISIN: DE000DK2D9U1

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • A2N44K

 • DE000A2N44K6

 • Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2023

  Auflagedatum: 30.10.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2N44K

  ISIN: DE000A2N44K6

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK2J7R

 • DE000DK2J7R5

 • Deka-PB ManagerMandat

  Auflagedatum: 16.12.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: DK2J7R

  ISIN: DE000DK2J7R5

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • DK0EC4

 • DE000DK0EC42

 • Deka-PB Werterhalt 4y

  Auflagedatum: 20.8.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: DK0EC4

  ISIN: DE000DK0EC42

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • A2DJVV

 • DE000A2DJVV1

 • Deka-BasisAnlage Dynamisch A70

  Auflagedatum: 2.1.2019

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2DJVV

  ISIN: DE000A2DJVV1

  Gesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

 • Deka Vermögensmanagement GmbH

 • A2QHT4

 • LU2262056679

 • DJE - Umwelt & Werte PA (EUR)

  Auflagedatum: 5.1.2020

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2QHT4

  ISIN: LU2262056679

  Gesellschaft: DJE Investment S.A.

 • DJE Investment S.A.

 • A0F566

 • LU0229080659

 • DJE - Renten Global XP (EUR)

  Auflagedatum: 19.1.2007

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A0F566

  ISIN: LU0229080659

  Gesellschaft: DJE Investment S.A.

 • DJE Investment S.A.

 • A1J4B6

 • LU0828771344

 • DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)

  Auflagedatum: 4.1.2013

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A1J4B6

  ISIN: LU0828771344

  Gesellschaft: DJE Investment S.A.

 • DJE Investment S.A.

 • A1J8MD

 • LU0858224032

 • DJE Concept PA

  Auflagedatum: 4.1.2013

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A1J8MD

  ISIN: LU0858224032

  Gesellschaft: DJE Investment S.A.

 • DJE Investment S.A.

 • A0NGGE

 • LU0350836341

 • DJE - Agrar & Ernährung XP (EUR)

  Auflagedatum: 2.6.2008

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A0NGGE

  ISIN: LU0350836341

  Gesellschaft: DJE Investment S.A.

 • DJE Investment S.A.

 • 164316

 • LU0159550408

 • DJE - Europa I (EUR)

  Auflagedatum: 28.1.2003

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: 164316

  ISIN: LU0159550408

  Gesellschaft: DJE Investment S.A.

 • DJE Investment S.A.

 • 164315

 • LU0159548683

 • DJE - Europa PA (EUR)

  Auflagedatum: 28.1.2003

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: 164315

  ISIN: LU0159548683

  Gesellschaft: DJE Investment S.A.

 • DJE Investment S.A.

Combined Shape Created with Sketch.