• A0MRAC

 • DE000A0MRAC3

 • Fondspicker Global UI

  Auflagedatum: 22.8.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0MRAC

  ISIN: DE000A0MRAC3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1XDZS

 • DE000A1XDZS1

 • FSI Accuminvest Mandat VV

  Auflagedatum: 2.1.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: A1XDZS

  ISIN: DE000A1XDZS1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1XDZT

 • DE000A1XDZT9

 • FSI Solid Invest Mandat VV

  Auflagedatum: 2.1.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: A1XDZT

  ISIN: DE000A1XDZT9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS2X

 • DE000A2PS2X2

 • FV Global Bonds I (C)

  Auflagedatum: 10.2.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2PS2X

  ISIN: DE000A2PS2X2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DEBE

 • DE000A3DEBE8

 • FV Global Bonds I (D)

  Auflagedatum: 11.7.2022

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3DEBE

  ISIN: DE000A3DEBE8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS2W

 • DE000A2PS2W4

 • FV Global Bonds R (C)

  Auflagedatum: 10.2.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2PS2W

  ISIN: DE000A2PS2W4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DEBD

 • DE000A3DEBD0

 • FV Global Bonds R (D)

  Auflagedatum: 11.7.2022

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3DEBD

  ISIN: DE000A3DEBD0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZR

 • DE000A0NFZR1

 • FVM Classic - AK I

  Auflagedatum: 21.7.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZR

  ISIN: DE000A0NFZR1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CV

 • DE000A3C5CV0

 • FVM Classic - AK S

  Auflagedatum: 21.12.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CV

  ISIN: DE000A3C5CV0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QK6B

 • DE000A2QK6B6

 • FVM Offensiv - AK I

  Auflagedatum: 21.7.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QK6B

  ISIN: DE000A2QK6B6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QK6C

 • DE000A2QK6C4

 • FVM Offensiv - AK S

  Auflagedatum: 21.12.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QK6C

  ISIN: DE000A2QK6C4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1110H

 • DE000A1110H8

 • FVM-Stiftungsfonds AK S

  Auflagedatum: 17.11.2014

  Auflageland: DEU

  WKN: A1110H

  ISIN: DE000A1110H8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2H5XR

 • DE000A2H5XR0

 • FVM-Stiftungsfonds Anteilklasse S+

  Auflagedatum: 18.12.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2H5XR

  ISIN: DE000A2H5XR0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1JGRS

 • LU0632028865

 • Finiens Long Term Investment Program UI

  Auflagedatum: 25.11.2011

  Auflageland: LUX

  WKN: A1JGRS

  ISIN: LU0632028865

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A113SX

 • LU0997996508

 • FISCH ABS. RETURN GL. MULTI ASSET FD. - AC2 CHF

  Auflagedatum: 2.6.2014

  Auflageland: LUX

  WKN: A113SX

  ISIN: LU0997996508

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A113SW

 • LU0997985303

 • FISCH ABS. RETURN GL. MULTI ASSET FD. - AE2

  Auflagedatum: 2.6.2014

  Auflageland: LUX

  WKN: A113SW

  ISIN: LU0997985303

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A113SY

 • LU0997999601

 • FISCH ABS. RETURN GL. MULTI ASSET FD. - BC CHF

  Auflagedatum: 2.6.2014

  Auflageland: LUX

  WKN: A113SY

  ISIN: LU0997999601

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A14V72

 • LU1253562810

 • FISCH ABS. RETURN GL. MULTI ASSET FD. - BE EUR

  Auflagedatum: 30.6.2015

  Auflageland: LUX

  WKN: A14V72

  ISIN: LU1253562810

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A113SZ

 • LU0998002165

 • FISCH ABS. RETURN GL. MULTI ASSET FD. - MC CHF

  Auflagedatum: 2.6.2014

  Auflageland: LUX

  WKN: A113SZ

  ISIN: LU0998002165

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2DKK4

 • LU1542194128

 • FISCH ABS. RETURN GL. MULTI ASSET FD. - ME EUR

  Auflagedatum: 30.12.2016

  Auflageland: LUX

  WKN: A2DKK4

  ISIN: LU1542194128

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Combined Shape Created with Sketch.