• A0Q86D

 • DE000A0Q86D9

 • Goyer & Göppel Smart Select Universal

  Auflagedatum: 3.11.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q86D

  ISIN: DE000A0Q86D9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A14N8M

 • DE000A14N8M6

 • Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (I)

  Auflagedatum: 13.7.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: A14N8M

  ISIN: DE000A14N8M6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A14N8L

 • DE000A14N8L8

 • Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal (A)

  Auflagedatum: 13.7.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: A14N8L

  ISIN: DE000A14N8L8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0M130

 • DE000A0M1307

 • GAP Portfolio UI

  Auflagedatum: 5.11.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0M130

  ISIN: DE000A0M1307

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS2N

 • DE000A2PS2N3

 • GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilklasse A

  Auflagedatum: 2.1.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2PS2N

  ISIN: DE000A2PS2N3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS2P

 • DE000A2PS2P8

 • GENEON Nachhaltige Aktien - Anteilkalsse B

  Auflagedatum: 2.1.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2PS2P

  ISIN: DE000A2PS2P8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2ATAT

 • DE000A2ATAT4

 • Gridl Global Macro UI - Anteilklasse EUR R

  Auflagedatum: 20.12.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2ATAT

  ISIN: DE000A2ATAT4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2ATAU

 • DE000A2ATAU2

 • Gridl Global Macro UI EUR I

  Auflagedatum: 20.12.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2ATAU

  ISIN: DE000A2ATAU2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2ATAV

 • DE000A2ATAV0

 • Gridl Global Macro UI - Anteilklasse CHF R

  Auflagedatum: 20.12.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2ATAV

  ISIN: DE000A2ATAV0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QCXR

 • DE000A2QCXR2

 • GLS Bank Aktienfonds AK E

  Auflagedatum: 1.12.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2QCXR

  ISIN: DE000A2QCXR2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DD94

 • DE000A3DD945

 • Galilei Global Bond Opportunities UI AK I

  Auflagedatum: 2.5.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DD94

  ISIN: DE000A3DD945

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DD93

 • DE000A3DD937

 • Galilei Global Bond Opportunities UI AK P

  Auflagedatum: 2.5.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DD93

  ISIN: DE000A3DD937

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1W2CK

 • DE000A1W2CK8

 • GLS Bank Aktienfonds AK A

  Auflagedatum: 16.12.2013

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A1W2CK

  ISIN: DE000A1W2CK8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1W2CL

 • DE000A1W2CL6

 • GLS Bank Aktienfonds AK B

  Auflagedatum: 16.12.2013

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A1W2CL

  ISIN: DE000A1W2CL6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0H0W9

 • DE000A0H0W99

 • GR Dynamik

  Auflagedatum: 16.10.2006

  Auflageland: DEU

  WKN: A0H0W9

  ISIN: DE000A0H0W99

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • 847703

 • DE0008477035

 • Global Select Portfolio I

  Auflagedatum: 1.4.2005

  Auflageland: DEU

  WKN: 847703

  ISIN: DE0008477035

  Gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

 • Union Investment Privatfonds GmbH

 • 847704

 • DE0008477043

 • Global Select Portfolio II

  Auflagedatum: 1.4.2005

  Auflageland: DEU

  WKN: 847704

  ISIN: DE0008477043

  Gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

 • Union Investment Privatfonds GmbH

 • A0KDYE

 • DE000A0KDYE3

 • GI Portfolio I

  Auflagedatum: 14.12.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0KDYE

  ISIN: DE000A0KDYE3

  Gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

 • Union Investment Privatfonds GmbH

 • A2JN5K

 • DE000A2JN5K5

 • Guliver Demografie Invest I

  Auflagedatum: 3.12.2018

  Auflageland: DEU

  WKN: A2JN5K

  ISIN: DE000A2JN5K5

  Gesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • A2DL39

 • DE000A2DL395

 • Guliver Demografie Invest R

  Auflagedatum: 2.10.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DL39

  ISIN: DE000A2DL395

  Gesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.