• A3D06C

 • DE000A3D06C1

 • Meisterwert Opportunities V

  Auflagedatum: 17.5.2023

  Auflageland: DEU

  WKN: A3D06C

  ISIN: DE000A3D06C1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3D06D

 • DE000A3D06D9

 • Meisterwert Position R

  Auflagedatum: 17.5.2023

  Auflageland: DEU

  WKN: A3D06D

  ISIN: DE000A3D06D9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3D06E

 • DE000A3D06E7

 • Meisterwert Position V

  Auflagedatum: 17.5.2023

  Auflageland: DEU

  WKN: A3D06E

  ISIN: DE000A3D06E7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C916

 • DE000A3C9168

 • Maneris Select UI AK I

  Auflagedatum: 1.3.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C916

  ISIN: DE000A3C9168

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QCX6

 • DE000A2QCX60

 • Mehrwertphasen Balance UI AK RA

  Auflagedatum: 15.12.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QCX6

  ISIN: DE000A2QCX60

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0RKY4

 • DE000A0RKY45

 • Multi Asset Comfort

  Auflagedatum: 16.12.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0RKY4

  ISIN: DE000A0RKY45

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3D9GK

 • DE000A3D9GK5

 • My Way Invest

  Auflagedatum: 1.6.2023

  Auflageland: DEU

  WKN: A3D9GK

  ISIN: DE000A3D9GK5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1CZUB

 • DE000A1CZUB5

 • MellowFund Bond Select

  Auflagedatum: 1.7.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A1CZUB

  ISIN: DE000A1CZUB5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1CZUC

 • DE000A1CZUC3

 • MellowFund Global Equity

  Auflagedatum: 1.7.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A1CZUC

  ISIN: DE000A1CZUC3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2AMQ7

 • DE000A2AMQ73

 • MYRA European Equity Fund Anteilklasse R

  Auflagedatum: 5.10.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: A2AMQ7

  ISIN: DE000A2AMQ73

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • 848398

 • DE0008483983

 • Merck Finck Stiftungsfonds UI A

  Auflagedatum: 1.10.1990

  Auflageland: DEU

  WKN: 848398

  ISIN: DE0008483983

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DVS5

 • DE000A2DVS51

 • Meisterwert Perspektive Anteilklasse N

  Auflagedatum: 29.9.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DVS5

  ISIN: DE000A2DVS51

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DVS4

 • DE000A2DVS44

 • Meisterwert Perspektive Anteilklasse R

  Auflagedatum: 29.9.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DVS4

  ISIN: DE000A2DVS44

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DVS3

 • DE000A2DVS36

 • Meisterwert Perspektive Anteilklasse I

  Auflagedatum: 29.9.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DVS3

  ISIN: DE000A2DVS36

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMT1

 • DE000A2DMT10

 • Maneris Select UI AK R

  Auflagedatum: 24.4.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMT1

  ISIN: DE000A2DMT10

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2ADXC

 • DE000A2ADXC6

 • Mehrwertphasen Balance UI AK PT

  Auflagedatum: 17.5.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: A2ADXC

  ISIN: DE000A2ADXC6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZH

 • DE000A0NFZH2

 • MasterFonds-VV Ausgewogen

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZH

  ISIN: DE000A0NFZH2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZJ

 • DE000A0NFZJ8

 • MasterFonds-VV Ertrag

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZJ

  ISIN: DE000A0NFZJ8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZG

 • DE000A0NFZG4

 • MasterFonds-VV Wachstum

  Auflagedatum: 13.5.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZG

  ISIN: DE000A0NFZG4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • 849072

 • DE0008490723

 • morgen Aktien Global UI

  Auflagedatum: 2.1.1992

  Auflageland: DEU

  WKN: 849072

  ISIN: DE0008490723

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.