• A2JQJ7

 • DE000A2JQJ79

 • Commerzbank Flexible Allocation USA AK I

  Auflagedatum: 4.3.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2JQJ7

  ISIN: DE000A2JQJ79

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2JQJ4

 • DE000A2JQJ46

 • Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK R

  Auflagedatum: 4.3.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2JQJ4

  ISIN: DE000A2JQJ46

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2JQJ5

 • DE000A2JQJ53

 • Commerzbank Flexible Allocation Euroland AK I

  Auflagedatum: 4.3.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2JQJ5

  ISIN: DE000A2JQJ53

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2JQJ6

 • DE000A2JQJ61

 • Commerzbank Flexible Allocation USA AK R

  Auflagedatum: 4.3.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2JQJ6

  ISIN: DE000A2JQJ61

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1JUU4

 • DE000A1JUU46

 • CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse R

  Auflagedatum: 13.4.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JUU4

  ISIN: DE000A1JUU46

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXT

 • DE000A2PMXT9

 • Castell Concept P-22 R

  Auflagedatum: 11.11.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXT

  ISIN: DE000A2PMXT9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXX

 • DE000A2PMXX1

 • Castell Concept P-22 I

  Auflagedatum: 11.11.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXX

  ISIN: DE000A2PMXX1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB54

 • DE000A2PB549

 • COLLEGIUM Portfolio I AK A

  Auflagedatum: 15.3.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB54

  ISIN: DE000A2PB549

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91B

 • DE000A3C91B7

 • CoIQ Collective Intelligence Fund - Anteilklasse I

  Auflagedatum: 1.2.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C91B

  ISIN: DE000A3C91B7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91C

 • DE000A3C91C5

 • CoIQ Collective Intelligence Fund - AK R

  Auflagedatum: 2.2.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C91C

  ISIN: DE000A3C91C5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2ATCQ

 • DE000A2ATCQ6

 • CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse V

  Auflagedatum: 6.12.2016

  Auflageland: DEU

  WKN: A2ATCQ

  ISIN: DE000A2ATCQ6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A12GDC

 • DE000A12GDC7

 • Castell Global ESG Opportunities I

  Auflagedatum: 2.3.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: A12GDC

  ISIN: DE000A12GDC7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2JF7Z

 • DE000A2JF7Z9

 • Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse T

  Auflagedatum: 14.8.2018

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2JF7Z

  ISIN: DE000A2JF7Z9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2JF7Y

 • DE000A2JF7Y2

 • Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Anteilklasse A

  Auflagedatum: 14.8.2018

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2JF7Y

  ISIN: DE000A2JF7Y2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1JCWS

 • DE000A1JCWS9

 • CHOM CAPITAL Active Return Europe UI Anteilklasse I

  Auflagedatum: 20.12.2011

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JCWS

  ISIN: DE000A1JCWS9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0JJ58

 • LU0249047092

 • Commodities-Invest

  Auflagedatum: 25.4.2006

  Auflageland: LUX

  WKN: A0JJ58

  ISIN: LU0249047092

  Gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.

 • Union Investment Luxembourg S.A.

 • A1JSWX

 • DE000A1JSWX5

 • Corporate M Sustainable( I )

  Auflagedatum: 2.7.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JSWX

  ISIN: DE000A1JSWX5

  Gesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • A1143P

 • DE000A1143P2

 • Corporate M Sustainable ( R )

  Auflagedatum: 1.7.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: A1143P

  ISIN: DE000A1143P2

  Gesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • A2PT14

 • DE000A2PT145

 • CSR Bond Focus SDG Fonds A

  Auflagedatum: 15.10.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PT14

  ISIN: DE000A2PT145

  Gesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • A2P37H

 • DE000A2P37H1

 • Corporate M Sustainable (B)

  Auflagedatum: 18.12.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P37H

  ISIN: DE000A2P37H1

  Gesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 • Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.