• A2P3XL

 • DE000A2P3XL8

 • HANSAdynamic Class V

  Auflagedatum: 1.12.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P3XL

  ISIN: DE000A2P3XL8

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2P3XN

 • DE000A2P3XN4

 • HANSAeuropa Class V

  Auflagedatum: 1.12.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P3XN

  ISIN: DE000A2P3XN4

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A0RHG7

 • DE000A0RHG75

 • HANSAgold EUR-Klasse A

  Auflagedatum: 5.8.2009

  Auflageland: DEU

  WKN: A0RHG7

  ISIN: DE000A0RHG75

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • 979975

 • DE0009799759

 • HANSAdynamic Class A

  Auflagedatum: 3.7.2000

  Auflageland: DEU

  WKN: 979975

  ISIN: DE0009799759

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2DTL1

 • DE000A2DTL11

 • HANSAeuropa Class S

  Auflagedatum: 2.1.2018

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DTL1

  ISIN: DE000A2DTL11

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2QJK0

 • DE000A2QJK01

 • HANSAglobal Structure Class A

  Auflagedatum: 1.4.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QJK0

  ISIN: DE000A2QJK01

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2QJK1

 • DE000A2QJK19

 • HANSAglobal Structure Class I

  Auflagedatum: 1.4.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QJK1

  ISIN: DE000A2QJK19

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A1JDWK

 • DE000A1JDWK4

 • HANSAwerte EUR-Klasse

  Auflagedatum: 16.4.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JDWK

  ISIN: DE000A1JDWK4

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A1CXUZ

 • DE000A1CXUZ9

 • H1 Flexible Top Select

  Auflagedatum: 1.6.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1CXUZ

  ISIN: DE000A1CXUZ9

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2PF02

 • DE000A2PF029

 • HANSEATISCHER Stiftungsfonds I

  Auflagedatum: 15.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PF02

  ISIN: DE000A2PF029

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2PF03

 • DE000A2PF037

 • HANSEATISCHER Stiftungsfonds R

  Auflagedatum: 15.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PF03

  ISIN: DE000A2PF037

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • 979974

 • DE0009799742

 • HANSAcentro Class A

  Auflagedatum: 3.7.2000

  Auflageland: DEU

  WKN: 979974

  ISIN: DE0009799742

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A3DCA3

 • DE000A3DCA38

 • H+ Top Select Opportunities

  Auflagedatum: 1.8.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DCA3

  ISIN: DE000A3DCA38

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • 976621

 • DE0009766212

 • HANSAdefensive

  Auflagedatum: 2.11.1994

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: 976621

  ISIN: DE0009766212

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A143AN

 • LU1315151032

 • HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global I

  Auflagedatum: 30.12.2015

  Auflageland: LUX

  WKN: A143AN

  ISIN: LU1315151032

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A143AM

 • LU1315150901

 • HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H

  Auflagedatum: 30.12.2015

  Auflageland: LUX

  WKN: A143AM

  ISIN: LU1315150901

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A143AL

 • LU1315150497

 • HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC

  Auflagedatum: 30.12.2015

  Auflageland: LUX

  WKN: A143AL

  ISIN: LU1315150497

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A0RHG5

 • DE000A0RHG59

 • HANSAwerte USD-Klasse

  Auflagedatum: 30.12.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A0RHG5

  ISIN: DE000A0RHG59

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • 981771

 • DE0009817718

 • HI Topselect W

  Auflagedatum: 17.5.2001

  Auflageland: DEU

  WKN: 981771

  ISIN: DE0009817718

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2P5N9

 • LU2131767738

 • HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global W

  Auflagedatum: 1.7.2020

  Auflageland: LUX

  WKN: A2P5N9

  ISIN: LU2131767738

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Combined Shape Created with Sketch.