• A2PMXD

 • DE000A2PMXD3

 • Aktien Opportunity UI AK A

  Auflagedatum: 2.9.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXD

  ISIN: DE000A2PMXD3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CB

 • DE000A3C5CB2

 • ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3C5CB

  ISIN: DE000A3C5CB2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CF

 • DE000A3C5CF3

 • ART Global Macro Anteilklasse CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CF

  ISIN: DE000A3C5CF3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CG

 • DE000A3C5CG1

 • ART AI EURO Balanced - AK CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CG

  ISIN: DE000A3C5CG1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91X

 • DE000A3C91X1

 • Alturis Volatility CS

  Auflagedatum: 8.3.2022

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3C91X

  ISIN: DE000A3C91X1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0U6

 • DE000A2P0U66

 • ART Global Macro - Anteilklasse I

  Auflagedatum: 14.8.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0U6

  ISIN: DE000A2P0U66

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0JEK3

 • DE000A0JEK31

 • AktivBasis

  Auflagedatum: 2.5.2006

  Auflageland: DEU

  WKN: A0JEK3

  ISIN: DE000A0JEK31

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXK

 • DE000A2PMXK8

 • ART AI EURO Balanced - AK R

  Auflagedatum: 1.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXK

  ISIN: DE000A2PMXK8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0JEK4

 • DE000A0JEK49

 • AktivChance

  Auflagedatum: 2.5.2006

  Auflageland: DEU

  WKN: A0JEK4

  ISIN: DE000A0JEK49

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0JEK2

 • DE000A0JEK23

 • AktivBalance

  Auflagedatum: 2.5.2006

  Auflageland: DEU

  WKN: A0JEK2

  ISIN: DE000A0JEK23

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0Q2SF

 • DE000A0Q2SF3

 • ATHENA UI Anteilklasse I

  Auflagedatum: 23.6.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q2SF

  ISIN: DE000A0Q2SF3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXJ

 • DE000A2PMXJ0

 • ART AI EURO Balanced - AK I

  Auflagedatum: 1.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXJ

  ISIN: DE000A2PMXJ0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0Q2SC

 • DE000A0Q2SC0

 • AG Ostalb Global Fonds - AK A

  Auflagedatum: 3.7.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q2SC

  ISIN: DE000A0Q2SC0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSGU

 • DE000A2QSGU7

 • Aktien Global - UI

  Auflagedatum: 30.8.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSGU

  ISIN: DE000A2QSGU7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1145G

 • DE000A1145G6

 • AvH Emerging Markets Fonds UI AK B

  Auflagedatum: 16.1.2015

  Auflageland: DEU

  WKN: A1145G

  ISIN: DE000A1145G6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6Q

 • DE000A2PB6Q6

 • ART Transformer Equities I

  Auflagedatum: 1.5.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6Q

  ISIN: DE000A2PB6Q6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0MKQ3

 • DE000A0MKQ32

 • AF Value Invest UI

  Auflagedatum: 12.4.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0MKQ3

  ISIN: DE000A0MKQ32

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91S

 • DE000A3C91S1

 • All Stars 10x10 - AK G

  Auflagedatum: 24.5.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C91S

  ISIN: DE000A3C91S1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DHUF

 • DE000A2DHUF0

 • ART Metzler FX Protected Carry AK I

  Auflagedatum: 10.3.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DHUF

  ISIN: DE000A2DHUF0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QCYM

 • DE000A2QCYM1

 • Antecedo Enhanced Yield R

  Auflagedatum: 1.2.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QCYM

  ISIN: DE000A2QCYM1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.