• A3C5CE

 • DE000A3C5CE6

 • ART Transformer Equities AK E

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CE

  ISIN: DE000A3C5CE6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0Q8A5

 • DE000A0Q8A56

 • ASSETS Special Opportunities UI Anteilklasse A

  Auflagedatum: 19.9.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q8A5

  ISIN: DE000A0Q8A56

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXJ

 • DE000A2PMXJ0

 • ART AI EURO Balanced - AK I

  Auflagedatum: 1.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXJ

  ISIN: DE000A2PMXJ0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91T

 • DE000A3C91T9

 • Antecedo Low Duration Plus

  Auflagedatum: 22.2.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C91T

  ISIN: DE000A3C91T9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91Q

 • DE000A3C91Q5

 • All Stars 10x10 - AK R

  Auflagedatum: 9.5.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C91Q

  ISIN: DE000A3C91Q5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91R

 • DE000A3C91R3

 • All Stars 10x10 - AK I

  Auflagedatum: 2.5.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C91R

  ISIN: DE000A3C91R3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0M8WS

 • DE000A0M8WS9

 • AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A

  Auflagedatum: 17.12.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0M8WS

  ISIN: DE000A0M8WS9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0M80Q

 • DE000A0M80Q3

 • AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B

  Auflagedatum: 17.12.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0M80Q

  ISIN: DE000A0M80Q3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0M8WT

 • DE000A0M8WT7

 • AM Fortune Fund Defensive

  Auflagedatum: 17.12.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0M8WT

  ISIN: DE000A0M8WT7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91U

 • DE000A3C91U7

 • Alturis Volatility S

  Auflagedatum: 14.2.2022

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3C91U

  ISIN: DE000A3C91U7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6Q

 • DE000A2PB6Q6

 • ART Transformer Equities I

  Auflagedatum: 1.5.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6Q

  ISIN: DE000A2PB6Q6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91V

 • DE000A3C91V5

 • Alturis Volatility R

  Auflagedatum: 14.2.2022

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3C91V

  ISIN: DE000A3C91V5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CB

 • DE000A3C5CB2

 • ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3C5CB

  ISIN: DE000A3C5CB2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CF

 • DE000A3C5CF3

 • ART Global Macro Anteilklasse CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CF

  ISIN: DE000A3C5CF3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1JZLB

 • DE000A1JZLB9

 • apo VV Defensiv - Privat

  Auflagedatum: 18.2.2013

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JZLB

  ISIN: DE000A1JZLB9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CG

 • DE000A3C5CG1

 • ART AI EURO Balanced - AK CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CG

  ISIN: DE000A3C5CG1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1JZLC

 • DE000A1JZLC7

 • apo VV Renten - Privat

  Auflagedatum: 18.2.2013

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JZLC

  ISIN: DE000A1JZLC7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6X

 • DE000A2PB6X2

 • ART AI Europe - Market Neutral AK I

  Auflagedatum: 17.7.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6X

  ISIN: DE000A2PB6X2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6Y

 • DE000A2PB6Y0

 • ART AI Europe - Market Neutral AK R

  Auflagedatum: 23.7.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6Y

  ISIN: DE000A2PB6Y0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NEBC

 • DE000A0NEBC7

 • AHF Global Select

  Auflagedatum: 20.3.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NEBC

  ISIN: DE000A0NEBC7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.