• A3DCBJ

 • DE000A3DCBJ1

 • Top 25 Equities Fund USD - R

  Auflagedatum: 4.10.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DCBJ

  ISIN: DE000A3DCBJ1

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A0D9PG

 • DE000A0D9PG7

 • TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R

  Auflagedatum: 6.5.2005

  Auflageland: DEU

  WKN: A0D9PG

  ISIN: DE000A0D9PG7

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A3E3YN

 • DE000A3E3YN4

 • TBF FIXED INCOME USD I

  Auflagedatum: 15.12.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3E3YN

  ISIN: DE000A3E3YN4

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A3E3YP

 • DE000A3E3YP9

 • TBF FIXED INCOME USD R

  Auflagedatum: 15.12.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3E3YP

  ISIN: DE000A3E3YP9

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A1JRQD

 • DE000A1JRQD1

 • TBF SPECIAL INCOME EUR R

  Auflagedatum: 17.8.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JRQD

  ISIN: DE000A1JRQD1

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2JF82

 • DE000A2JF824

 • TBF GLOBAL VALUE EUR I

  Auflagedatum: 1.6.2018

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2JF82

  ISIN: DE000A2JF824

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A1JRQC

 • DE000A1JRQC3

 • TBF SPECIAL INCOME EUR I

  Auflagedatum: 29.8.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JRQC

  ISIN: DE000A1JRQC3

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A1JRQE

 • DE000A1JRQE9

 • TBF SPECIAL INCOME CHF R

  Auflagedatum: 29.8.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JRQE

  ISIN: DE000A1JRQE9

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2JF8J

 • DE000A2JF8J1

 • TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

  Auflagedatum: 2.5.2018

  Auflageland: DEU

  WKN: A2JF8J

  ISIN: DE000A2JF8J1

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2N810

 • DE000A2N8101

 • terra.point

  Auflagedatum: 25.2.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2N810

  ISIN: DE000A2N8101

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A1H44P

 • DE000A1H44P9

 • TBF SMART POWER CHF R

  Auflagedatum: 1.9.2011

  Auflageland: DEU

  WKN: A1H44P

  ISIN: DE000A1H44P9

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2PR0B

 • DE000A2PR0B3

 • TBF SMART POWER EUR F

  Auflagedatum: 3.2.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PR0B

  ISIN: DE000A2PR0B3

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2PR0A

 • DE000A2PR0A5

 • TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F

  Auflagedatum: 3.2.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PR0A

  ISIN: DE000A2PR0A5

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A2H68C

 • DE000A2H68C4

 • TBF JAPAN EUR I

  Auflagedatum: 19.1.2018

  Auflageland: DEU

  WKN: A2H68C

  ISIN: DE000A2H68C4

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A3C541

 • DE000A3C5414

 • TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR F

  Auflagedatum: 1.7.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C541

  ISIN: DE000A3C5414

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • 978198

 • DE0009781989

 • TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R

  Auflagedatum: 30.1.1998

  Auflageland: DEU

  WKN: 978198

  ISIN: DE0009781989

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • 978199

 • DE0009781997

 • TBF GLOBAL INCOME EUR I

  Auflagedatum: 30.1.1998

  Auflageland: DEU

  WKN: 978199

  ISIN: DE0009781997

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A14P8Y

 • DE000A14P8Y9

 • TBF US CORPORATE BONDS USD I

  Auflagedatum: 24.4.2015

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A14P8Y

  ISIN: DE000A14P8Y9

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A14P8Z

 • DE000A14P8Z6

 • TBF US CORPORATE BONDS EUR I

  Auflagedatum: 24.4.2015

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A14P8Z

  ISIN: DE000A14P8Z6

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • A1WZ3Y

 • DE000A1WZ3Y1

 • TBF JAPAN EUR R

  Auflagedatum: 18.11.2013

  Auflageland: DEU

  WKN: A1WZ3Y

  ISIN: DE000A1WZ3Y1

  Gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Combined Shape Created with Sketch.