• A3DEBZ

 • DE000A3DEBZ3

 • ansa - global Q equity market neutral S

  Auflagedatum: 17.10.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DEBZ

  ISIN: DE000A3DEBZ3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXK

 • DE000A2PMXK8

 • ART AI EURO Balanced - AK R

  Auflagedatum: 1.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXK

  ISIN: DE000A2PMXK8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSGA

 • DE000A2QSGA9

 • Aktien USA - UI

  Auflagedatum: 13.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSGA

  ISIN: DE000A2QSGA9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0Q2SC

 • DE000A0Q2SC0

 • ABELE Ostalb Global - AK A

  Auflagedatum: 3.7.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q2SC

  ISIN: DE000A0Q2SC0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1JSXH

 • DE000A1JSXH6

 • AURETAS strategy balanced (D) Anteilklasse C

  Auflagedatum: 24.4.2012

  Auflageland: DEU

  WKN: A1JSXH

  ISIN: DE000A1JSXH6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSGU

 • DE000A2QSGU7

 • Aktien Global - UI

  Auflagedatum: 30.8.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSGU

  ISIN: DE000A2QSGU7

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSG2

 • DE000A2QSG22

 • ART Top 50 Convertibles UI Anteilklasse I S

  Auflagedatum: 1.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSG2

  ISIN: DE000A2QSG22

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QSG3

 • DE000A2QSG30

 • ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK I S

  Auflagedatum: 1.9.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QSG3

  ISIN: DE000A2QSG30

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXJ

 • DE000A2PMXJ0

 • ART AI EURO Balanced - AK I

  Auflagedatum: 1.10.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PMXJ

  ISIN: DE000A2PMXJ0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0Q8A5

 • DE000A0Q8A56

 • ASSETS Special Opportunities UI Anteilklasse A

  Auflagedatum: 19.9.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q8A5

  ISIN: DE000A0Q8A56

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QCYM

 • DE000A2QCYM1

 • Antecedo Enhanced Yield R

  Auflagedatum: 1.2.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QCYM

  ISIN: DE000A2QCYM1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • 978972

 • DE0009789727

 • ALL-IN-ONE

  Auflagedatum: 1.8.2002

  Auflageland: DEU

  WKN: 978972

  ISIN: DE0009789727

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0Q2SK

 • DE000A0Q2SK3

 • Aktien Opportunity UI AK T

  Auflagedatum: 8.7.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0Q2SK

  ISIN: DE000A0Q2SK3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CB

 • DE000A3C5CB2

 • ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CB

  ISIN: DE000A3C5CB2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CF

 • DE000A3C5CF3

 • ART Global Macro Anteilklasse CHF

  Auflagedatum: 15.11.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A3C5CF

  ISIN: DE000A3C5CF3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DQ2G

 • DE000A3DQ2G2

 • ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP

  Auflagedatum: 4.10.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ2G

  ISIN: DE000A3DQ2G2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DQ2H

 • DE000A3DQ2H0

 • ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ITP

  Auflagedatum: 4.10.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ2H

  ISIN: DE000A3DQ2H0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMUA

 • DE000A2DMUA1

 • ART Alpha Opportunities UI - Anteilklasse R

  Auflagedatum: 1.6.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMUA

  ISIN: DE000A2DMUA1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DQ2J

 • DE000A3DQ2J6

 • ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ISP

  Auflagedatum: 4.10.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DQ2J

  ISIN: DE000A3DQ2J6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMT9

 • DE000A2DMT93

 • ART Alpha Opportunities UI - Anteilklasse I

  Auflagedatum: 1.6.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMT9

  ISIN: DE000A2DMT93

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.