• A2P9Q3

 • DE000A2P9Q30

 • Berenberg Multi Asset Balanced M A

  Auflagedatum: 30.9.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P9Q3

  ISIN: DE000A2P9Q30

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QK50

 • DE000A2QK506

 • Berenberg Multi Asset Defensive M A

  Auflagedatum: 23.4.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QK50

  ISIN: DE000A2QK506

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1H6HG

 • DE000A1H6HG5

 • Berenberg Multi Asset Defensive R A

  Auflagedatum: 21.3.2011

  Auflageland: DEU

  WKN: A1H6HG

  ISIN: DE000A1H6HG5

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1C0UM

 • DE000A1C0UM4

 • Berenberg Multi Asset Defensive R D

  Auflagedatum: 20.7.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A1C0UM

  ISIN: DE000A1C0UM4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1JKPV

 • LU0679891803

 • Berenberg Renminbi Bond Opp. UI - AK R EUR

  Auflagedatum: 18.1.2012

  Auflageland: LUX

  WKN: A1JKPV

  ISIN: LU0679891803

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A1JKPU

 • LU0679891639

 • Berenberg Renminbi Bond Opp. UI - AK R USD

  Auflagedatum: 18.1.2012

  Auflageland: LUX

  WKN: A1JKPU

  ISIN: LU0679891639

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A1XABM

 • LU0987307294

 • Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI - AK R EUR Dist.

  Auflagedatum: 1.10.2014

  Auflageland: LUX

  WKN: A1XABM

  ISIN: LU0987307294

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A1C0UE

 • DE000A1C0UE1

 • Berenberg Sentiment Fund I D

  Auflagedatum: 30.6.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A1C0UE

  ISIN: DE000A1C0UE1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1C0UD

 • DE000A1C0UD3

 • Berenberg Sentiment Fund R D

  Auflagedatum: 30.6.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A1C0UD

  ISIN: DE000A1C0UD3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2H8YU

 • LU1725438987

 • Berenberg Sustainable EM Bonds B

  Auflagedatum: 31.1.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2H8YU

  ISIN: LU1725438987

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2H8YT

 • LU1725431628

 • Berenberg Sustainable EM Bonds I

  Auflagedatum: 31.1.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2H8YT

  ISIN: LU1725431628

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2H8YV

 • LU1725439449

 • Berenberg Sustainable EM Bonds I USD

  Auflagedatum: 31.1.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2H8YV

  ISIN: LU1725439449

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2H8YS

 • LU1725429309

 • Berenberg Sustainable EM Bonds R

  Auflagedatum: 3.4.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2H8YS

  ISIN: LU1725429309

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A0RNE1

 • LU0426560206

 • Berenberg Sustainable Euro Bonds M D

  Auflagedatum: 1.11.2010

  Auflageland: LUX

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 9-Fonds

  WKN: A0RNE1

  ISIN: LU0426560206

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2QCX9

 • DE000A2QCX94

 • Berenberg Sustainable Stiftung M D

  Auflagedatum: 18.12.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QCX9

  ISIN: DE000A2QCX94

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2H7NJ

 • DE000A2H7NJ4

 • Berenberg Sustainable Stiftung S D

  Auflagedatum: 5.2.2018

  Auflageland: DEU

  WKN: A2H7NJ

  ISIN: DE000A2H7NJ4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2N6AN

 • LU1878855748

 • Berenberg Sustainable World Equities B A

  Auflagedatum: 11.12.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2N6AN

  ISIN: LU1878855748

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2N6AP

 • LU1878855821

 • Berenberg Sustainable World Equities M D

  Auflagedatum: 11.12.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2N6AP

  ISIN: LU1878855821

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A2N6AL

 • LU1878855581

 • Berenberg Sustainable World Equities R A

  Auflagedatum: 11.12.2018

  Auflageland: LUX

  WKN: A2N6AL

  ISIN: LU1878855581

  Gesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 • A0YKM6

 • DE000A0YKM65

 • Berenberg Volatility Premium AK I

  Auflagedatum: 10.3.2010

  Auflageland: DEU

  WKN: A0YKM6

  ISIN: DE000A0YKM65

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.