• 849122

 • DE0008491226

 • LIGA-Pax-Rent-Union

  Auflagedatum: 28.12.1989

  Auflageland: DEU

  WKN: 849122

  ISIN: DE0008491226

  Gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

 • Union Investment Privatfonds GmbH

 • 975021

 • DE0009750216

 • LIGA-Pax-Aktien-Union

  Auflagedatum: 5.5.1997

  Auflageland: DEU

  WKN: 975021

  ISIN: DE0009750216

  Gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

 • Union Investment Privatfonds GmbH

 • A2JF78

 • DE000A2JF782

 • LIGA Stiftungsfonds AK S

  Auflagedatum: 18.9.2018

  Auflageland: DEU

  WKN: A2JF78

  ISIN: DE000A2JF782

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6A

 • DE000A2PB6A0

 • LF - European Hidden Champions - AK I

  Auflagedatum: 2.4.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6A

  ISIN: DE000A2PB6A0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB59

 • DE000A2PB598

 • LF - European Hidden Champions - AK R

  Auflagedatum: 2.4.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB59

  ISIN: DE000A2PB598

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB6B

 • DE000A2PB6B8

 • LF - European Hidden Champions - AK S

  Auflagedatum: 2.4.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB6B

  ISIN: DE000A2PB6B8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2H7NH

 • DE000A2H7NH8

 • LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL - Anteilklasse R

  Auflagedatum: 15.1.2018

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2H7NH

  ISIN: DE000A2H7NH8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PB55

 • DE000A2PB556

 • LIGA Stiftungsfonds AK SI

  Auflagedatum: 15.3.2019

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PB55

  ISIN: DE000A2PB556

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PMXH

 • DE000A2PMXH4

 • LF - Green Dividend World - S2

  Auflagedatum: 30.10.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 9-Fonds

  WKN: A2PMXH

  ISIN: DE000A2PMXH4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1WZ2J

 • DE000A1WZ2J4

 • Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R

  Auflagedatum: 1.10.2013

  Auflageland: DEU

  WKN: A1WZ2J

  ISIN: DE000A1WZ2J4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A1WZ2K

 • DE000A1WZ2K2

 • Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable I

  Auflagedatum: 1.10.2013

  Auflageland: DEU

  WKN: A1WZ2K

  ISIN: DE000A1WZ2K2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0VB

 • DE000A2P0VB9

 • LF - European Hidden Champions - AK I2

  Auflagedatum: 1.10.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0VB

  ISIN: DE000A2P0VB9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0VA

 • DE000A2P0VA1

 • Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opp. - AK I2

  Auflagedatum: 19.3.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0VA

  ISIN: DE000A2P0VA1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3D05K

 • DE000A3D05K6

 • LeanVal Equity Protect - AK I

  Auflagedatum: 1.3.2023

  Auflageland: DEU

  WKN: A3D05K

  ISIN: DE000A3D05K6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3D05L

 • DE000A3D05L4

 • LeanVal Equity Protect - AK R

  Auflagedatum: 1.3.2023

  Auflageland: DEU

  WKN: A3D05L

  ISIN: DE000A3D05L4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0T9

 • DE000A2P0T93

 • LAIC - Defensive Digital Selection - AK RC

  Auflagedatum: 29.5.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0T9

  ISIN: DE000A2P0T93

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0UA

 • DE000A2P0UA3

 • LAIC - Defensive Digital Selection - AK RH

  Auflagedatum: 29.5.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0UA

  ISIN: DE000A2P0UA3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0UB

 • DE000A2P0UB1

 • LAIC - Defensive Digital Selection - AK R

  Auflagedatum: 29.5.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0UB

  ISIN: DE000A2P0UB1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0UC

 • DE000A2P0UC9

 • LAIC - Defensive Digital Selection - AK I

  Auflagedatum: 29.5.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0UC

  ISIN: DE000A2P0UC9

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2P0T5

 • DE000A2P0T51

 • LAIC - Balanced Digital Selection - AK RC

  Auflagedatum: 29.5.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2P0T5

  ISIN: DE000A2P0T51

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.