• A0M49S

 • DE000A0M49S4

 • FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

  Auflagedatum: 12.11.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0M49S

  ISIN: DE000A0M49S4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0M8WW

 • DE000A0M8WW1

 • FIDUKA Dynamic UI

  Auflagedatum: 19.12.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0M8WW

  ISIN: DE000A0M8WW1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C5CL

 • DE000A3C5CL1

 • Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse A

  Auflagedatum: 24.6.2022

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3C5CL

  ISIN: DE000A3C5CL1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NAAA

 • DE000A0NAAA1

 • FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

  Auflagedatum: 10.4.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NAAA

  ISIN: DE000A0NAAA1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NFZR

 • DE000A0NFZR1

 • FVM Classic - AK I

  Auflagedatum: 21.7.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NFZR

  ISIN: DE000A0NFZR1

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS25

 • DE000A2PS253

 • FIVV-MIC-Mandat-Defensiv

  Auflagedatum: 1.4.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2PS25

  ISIN: DE000A2PS253

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS2W

 • DE000A2PS2W4

 • FV Global Bonds R (C)

  Auflagedatum: 10.2.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2PS2W

  ISIN: DE000A2PS2W4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2PS2X

 • DE000A2PS2X2

 • FV Global Bonds I (C)

  Auflagedatum: 10.2.2020

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2PS2X

  ISIN: DE000A2PS2X2

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3C91H

 • DE000A3C91H4

 • Finreon SGKB Carbon Focus - Anteilklasse C

  Auflagedatum: 18.1.2022

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A3C91H

  ISIN: DE000A3C91H4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • 802356

 • DE0008023565

 • Fonds für Stiftungen Invesco

  Auflagedatum: 17.2.2003

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: 802356

  ISIN: DE0008023565

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QCXU

 • DE000A2QCXU6

 • finccam Roll Premium AK I

  Auflagedatum: 18.12.2020

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QCXU

  ISIN: DE000A2QCXU6

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DEBD

 • DE000A3DEBD0

 • FV Global Bonds R (D)

  Auflagedatum: 11.7.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DEBD

  ISIN: DE000A3DEBD0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A3DEBE

 • DE000A3DEBE8

 • FV Global Bonds I (D)

  Auflagedatum: 11.7.2022

  Auflageland: DEU

  WKN: A3DEBE

  ISIN: DE000A3DEBE8

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0NAAE

 • DE000A0NAAE3

 • FIVV-MIC-Mandat-Rendite

  Auflagedatum: 2.6.2008

  Auflageland: DEU

  WKN: A0NAAE

  ISIN: DE000A0NAAE3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2QK6C

 • DE000A2QK6C4

 • FVM Offensiv - AK S

  Auflagedatum: 21.12.2021

  Auflageland: DEU

  WKN: A2QK6C

  ISIN: DE000A2QK6C4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2JF7S

 • DE000A2JF7S4

 • FairZinsGlobal

  Auflagedatum: 3.8.2018

  Auflageland: DEU

  Nachhaltigkeitsstatus nach Offenlegungs-VO: Artikel 8-Fonds

  WKN: A2JF7S

  ISIN: DE000A2JF7S4

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMV0

 • DE000A2DMV08

 • f3x euroflex - AK R

  Auflagedatum: 8.9.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMV0

  ISIN: DE000A2DMV08

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2DMV1

 • DE000A2DMV16

 • f3x euroflex - AK S

  Auflagedatum: 8.9.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2DMV1

  ISIN: DE000A2DMV16

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A0MRAC

 • DE000A0MRAC3

 • Fondspicker Global UI

  Auflagedatum: 22.8.2007

  Auflageland: DEU

  WKN: A0MRAC

  ISIN: DE000A0MRAC3

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • A2H5XR

 • DE000A2H5XR0

 • FVM-Stiftungsfonds Anteilklasse S+

  Auflagedatum: 18.12.2017

  Auflageland: DEU

  WKN: A2H5XR

  ISIN: DE000A2H5XR0

  Gesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Combined Shape Created with Sketch.